Ulaşim ve Depolama


Taşımacılık endüstrisi malları çeşitli yollarla taşır: kara, deniz veya hava yoluyla. Ürün bir lokasyondan son varış noktasına taşındığı için, başarılı teslimat işlemleri bir kuruluşun finansal çizgisi için hayati önem taşımaktadır. Kuruluşun depo ve nakliye işlemleri arasındaki bağlantı, verimli ürün hareketi amacıyla iyi koordine edilmelidir. Taşımacılık sektöründeki süreçler, müşteri ihtiyaçları kapsamını doğru bir şekilde yansıtmalı ve piyasa trendleri ve tüketici davranışlarına göre bu ihtiyaçlardaki değişikliklere uyum sağlamalıdır.
Devamı…
Depo işlemleri, depolama alanı eksikliği telafi etmek, depo operasyonlarının genel maliyetini azaltmak, ya da şirketin temel yetkinlikleri üzerine odaklanmasını sağlamak amacıyla, şirketin stoklarını tutan bir üçüncü parti organizasyonunu da içerebilir. Depolar ürünleri taşımak ve saklamak için tasarlanmıştır - bitmiş ürünler ya da bileşenler veya parçalar gibi yarı mamüller - ve bu ürünlerin bir fiziksel lokasyonun giriş ve çıkışından son varış noktasına ulaşması işlemlerini gerçekleştirir. Başarılı ürün teslimi için, bir işin taşımacılık ve depo tarafının, üretimden dağıtım süreçlerine kadar kuruluş içerisindeki her türlü bozukluğu kaldırabilecek kadar sağlam olması gerekir.

Herhangi bir sektörde olduğu gibi, taşımacılık ve depolama sektöründeki şirketlerin de mücadele ettikleri kendi özel zorlukları vardır:
  • Birçok şirketin faaliyetleri artık küresel ölçekte olduğu için, müşteri talebini gerçekleştirmek ve müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla uçtan uca görünürlük ve iletişime sahip olmak her zamankinden daha önemlidir
  • Hareketli malzemeler için sınırlar coğrafi olarak genişletildiği için, uluslararası düzenlemelere uyumlu kalmak giderek daha da önemli hale gelmiştir.
  • Alt satırdaki doğrudan etkiyi minimize etmek için, verimliliğinin artırılması ve depolama ve taşımacılık işlemleri çerçevesinde israfın en aza indirilmesi çok önemlidir.
  • Müşterilere öncü hizmetler sağlamak ve rekabetçi kalmak için faaliyetler iyi tanımlanmalıdır.
  • Dökümantasyonun kaynağında ve teslim yerinde korunması ve güncellenmesi, müşteri memnuniyetini sağlamak ve resmi mevzuata uymak açısından önemlidir.
  • Teslimat planındaki değişikliklere dayalı kalemler için, rota değiştirme veya yeni bir kamyonet rotası oluşturma esnekliğe sahip olmak çoğu taşımacılık organizasyonu için mümkün değildir.
  • Depo ve dağıtım merkezinden son varış noktasına olan en verimli ve en hızlı yollar planlanmadığı takdirde, artan yakıt maliyetleri karları etkileyecektir.
  • Nakliye, sevkiyat süreleri ve hareket kalemlerinin koşullarıyla ilgili bilginin dahil olan tüm partilerle komünikasyonu ihtiyacı
  • Çoğu şirketin daha önce hiçbir yerde kullanmadığı bir işlevsellik ile yeni araçlar gerektiren tedarik zincirindeki komplikasyonlardan kaçınmak, küresel konumlandırma sistemi (GPS) navigasyon ve izleme; yük görünürlüğü ve malların hareketi için depolama tesislerinde bilgisayarlı veya "insansız" konveyör sistemleri gibi.
Kısacası, taşımacılık ve depolama işleri için yukarıda bahsedilen zorluklar uygun iş çözümleri kullanılarak idare edilebilir. Bu çözümleri kullanarak, bir kuruluş faaliyetlerini optimize edebilir, uçtan uca görünürlük sağlayabilir ve üretim tesisleri, müşteriler, tedarikçiler ve satıcılar ile işbirliği olanağı elde edebilirler. Taşımacılık ve depolama faaliyetlerinin kendi iş hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan fonksiyonu ile tasarlanmış iş çözümleri, tek başına ya da şu sistemlerin kombinasyonuyla kullanılabilir: kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri; depo yönetimi sistemleri (WMSs); ve taşımacılık yönetimi sistemleri (TMSs).